0903662208

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Văn phòng luật IAM tư vấn về Luật doanh nghiệp cho quý khách như sau:

– Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

– Giải quyết tranh chấp trong và ngoài doanh nghiệp

– Xây dựng cơ chế trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động

– Thành lập, thay đổi, mua bán, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp

– Các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh

– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu

– Soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp

– Xây dựng cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ các phòng ban; mô tả công việc, định biên nhân sự

– Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên; quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v.v…

– Giải pháp xử lý nợ khó đòi

– Giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy v.v…

– Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

– Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

– Thực hiện các chính sách khác về lao động.

– Hướng dẫn tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính

– Về pháp luật hành chính, lao động, dân sự, kinh doanh, thương mại….

– Soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng và văn bản mang tính pháp lý

– Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi, đến…

– Về việc phổ biến, hướng dẫn các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật

VĂN PHÒNG CÔNG TY LUẬT TNHH IAM
VĂN PHÒNG CÔNG TY LUẬT TNHH IAM

“NIỀM TIN PHÁP LÝ”

CHUYÊN NGHIỆP – TÍN NHIỆM – HIỆU QUẢ – TẬN TÂM – BẢO MẬT

Đội ngũ luật sư văn phòng IAM

  • Phạm Văn Thịnh: 0903 662 208 (Zalo)

Địa chỉ văn phòng: 1250 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.