0903662208

TƯ VẤN DI CHÚC THỪA KẾ

Đến với Văn phòng luật sư IAM, quý khách sẽ được tư vấn cụ thể về:

 1. Phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật.
 2. Tính hợp pháp của di sản thừa kế.
 3. Cách lập di chúc hợp pháp.
 4. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế.
 5. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế
 6. Phân chia tài sản thừa kế theo di chúc.
 7. Tư vấn xác định hàng thừa kế, công sức đóng góp của cá nhân, tổ chức cụ thể vào di sản thừa kế.
 8. Công chứng, chứng thực về thừa kế để phân chia di sản thừa kế.

Và bất cứ vấn đề nào khác có liên quan khi quý khách cần tư vấn luật thừa kế.

Các quy định chung của pháp luật về thừa kế gồm:

 1. Quyền thừa kế, thời điểm, địa điểm mở thừa kế, thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế
 2. Xác định di sản thừa kế, người thừa kế di sản, người không được quyền hưởng di sản thừa kế
 3. Cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
 4. Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản
 5. Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm
 6. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế
 7. Xác định thời hiệu về thừa kế

Các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc gồm:

 1. Hình thức, nội dung di chúc và cách thức lập di chúc
 2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc
 3. Lập di chúc chung của vợ chồng
 4. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng
 5. Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế
 6. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc
 7. Thủ tục gửi giữ di chúc
 8. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản
 9. Thủ tục Công bố di chúc
 10. Giải thích nội dung di chúc
 11. Hiệu lực pháp luật của di chúc
 12. Chỉ định người thừa kế; người bị truất quyền hưởng di sản
 13. Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế
 14. Cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng

Tư vấn về thừa kế theo pháp luật:

 1. Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; thừa kế thế vị
 2. Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế
 3. Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.


NIỀM TIN PHÁP LÝ”

CHUYÊN NGHIỆP – TÍN NHIỆM – HIỆU QUẢ – TẬN TÂM – BẢO MẬT

Đội ngũ luật sư văn phòng IAM

 • Phạm Văn Thịnh: 0903 662 208 (Zalo)

Địa chỉ văn phòng: 1250 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.